Vấn đề và giải pháp

81235316291572202

Nguyên nhân phổ biến khiến mực silicon bị phồng rộp:
1. Lưới quá mỏng, dán dày;
2 Lò nóng lên quá nhanh;
3 San lấp bột giấy không tốt, nút thắt quá dày

Các giải pháp:
1. Những nguyên nhân thường gặp ảnh hưởng đến độ bền của Silica Gel
2. Silicon dính vào tay:
3. Nguyên nhân phổ biến khiến mực silicone thăng hoa